Christian Von Koenigsegg still drives his 1992 Mazda Miata!